Pelety


Drevné pelety vyrábame výhradne z vlastnej produkcie z odpadu, ktorý vzniká pri štvorstrannom opracovaní reziva,

čo znamená, že pelety sú čisté bez prímesov minerálov, ktoré poškodzujú kotly pri spaľovaní. Pomer zloženia peliet je 70 % smrekových a 30 % bukových hoblín.

Pelety vyzerajú ako malý kúsok stlačenej drevnej hmoty, ktorý vieme spracovať na rozmery podľa požiadaviek zákazníka. Najčastejšie vyrábame pelety s priemerom 6 mm a dĺžke 1,5 až 5 cm.

Stlačené pelety sa vyznačujú veľkou hustotou a nízkym obsahom vody. Najväčší význam peliet spočíva v tom, že oproti kúreniu drevom sú kotly zautomatizované, a tým má spotrebiteľ menšiu starosť pri obsluhe kotla.

Drevné pelety sú obnoviteľné zdroje palív a pri ich používaní znečisťujeme životné prostredie oveľa menej. Pri pravidelnom kúrení peletami je v porovnaní s kúrením s plynom približne 50 % úspora v nákladoch na vykurovanie domácností.

Výhrevnosť peliet je 16-20 MJ/kg. Obsah vody je do 12 % a obsah popola menej ako 1 %.