Čistenie vodných tokov, odstránenie drevín, terénne úpravy


Máme skúsenosti aj v čistení vodných tokov od náletových drevín, koreňov a nánosov, ktoré vytvárajú prekážku v profiloch tokov. Okrem očistenia poskytujeme aj terénne úpravy vodných tokov. Ďalej odstraňujeme dreviny a čistíme zarastené plochy okolo vodných tokov, pri cestných komunikáciách a pasienkoch. Taktiež odstraňujeme koreňové systémy zo zeme a pripravujeme terén pre budúce použitie. Tieto činnosti vieme vykonať vďaka špecialnym pracovným strojom, ktoré majú špecifický dosah manipulácie pracovnou lyžicou.

Sme kompletne vybavený strojmi na akékoľvek terénne úpravy, revitalizáciu terénu a úpravy okolia.