Fumigácia reziva


Pre fumigáciu reziva vlastníme certifikát ISPM s prideleným číslom SK – 2379. Patríme medzi málo výrobcov na Slovensku, ktorým bol tento certifikát pridelený. Fumigácia má veľký význam pri vývoze tovaru, hlavne obalov, paliet a bední mimo EÚ. Štáty pri odbere tovaru požadujú tepelné opracovanie obalov, a to z dôvodu nerozširovania škodcov v uvedenej krajine, kam je tovar vyexpedovaný.

Fumigácia je približne 24-hodinový cyklus v špeciálnej sušiarenskej komore, kde musí teplota výrobkov dosiahnuť 56 stupňov a táto teplota sa udržiava minimálne pol hodiny. Naša firma má s fumigáciou dlhoročné a veľmi dobré skúsenosti, vzhľadom k veľkému objemu tovarov, ktoré boli vyexpedované po fumigácii a doteraz nebola zaznamenaná žiadna reklamácia.