Kamiónová preprava drevnej hmoty a štiepky, štiepkovanie dreva


Naša firma vlastní niekoľko kamiónov značky Man a Volvo s návesmi Legras, ktoré majú pohyblivú podlahu, ideálnu na prepravu biomasy a štiepky. V prípade ťažšieho terénu vieme zabezpečiť dopravu kontajnerovými kamiónmi o objeme 40 m³ a 7 m³.

Štiepkovanie dreva zabezpečujeme špeciálnymi štiepkovacími zariadeniami značky MUS-MAX. Tieto štiepkovače dokážu zoštiepkovať drevnú hmotu do objemu guľatiny 80 cm³. Súčasťou zariadenia je hydraulická ruka, ktorou sa hmota nakladá do štiepkovacieho zariadenia.