Parenie reziva


Parenie sa uskutočňuje vlhkou parou v uzatvorenej tlakovej nádobe pri teplote cca 100-120 °C, pričom vlhkosť pareného materiálu musí byť minimálne 40 %. Vykonáva sa automatickou reguláciou. V závislosti od hrúbky prírezov, účelu a teploty trvá parenie v priemere 6 – 7 hodín. Parením reziva sa spoločnosť zaoberá od úplného začiatku. Rezivo vyparíme aj podľa požiadavky zákazníka, ale predovšetkým paríme pre vlastnú spotrebu. Parenie využívame hlavne pri bukovom rezive. Parenie bukovému rezivu dáva výraznú ľahko červenú farbu, ktorá sa podobá dyhe. Práve preto sa pri výrobe nábytkárskych výrobkov často kombinuje dyha s pareným bukom. Najväčší predaj pareného reziva sme zaznamenali v roku 2008-2012, kedy bol o parený buk obrovský záujem.