Približovanie, ťažba a vyvážanie drevnej hmoty


Naša firma sa venuje aj prácam v lese a jednou z činností je aj približovanie drevnej hmoty, ktoré vykonávame špeciálnymi vyvážacími súpravami John Deere. V prípade veľmi neprístupného terénu vieme vyviesť drevnú hmotu aj ťažobnými zvieratami (koňmi).

Ďalšou činnosťou v lese, ktorú dokážeme zabezpečiť, je ťažba drevnej hmoty. Ťažbu vykonávame hlavne špeciálnymi pracovnými strojmi Kaiser s harvestorovým nádstavcom.

Poslednou službou z tejto kategórie je vyvážanie drevnej hmoty, na ktoré tiež používame špeciálne vyvážacie súpravy John Deere.